Új Regionális Támogatási Térkép 2022-től – Pest megye FIGYELEM!

Az Európai Bizottság elfogadta a 2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását, mely alapján a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térkép megváltozott.

A legfontosabb fejlemény az előző támogatási ciklushoz képest, hogy Pest megye egész önálló, ún. „a” régióként 50%-s maximális intenzitással szerepelni fog a térképen 2022. január 1-től.

A regionális támogatási térkép az ország egyes régiói, illetve a fejlett régiók esetében kisebb területi egységei számára meghatározza az ott beruházni kívánó vállalatok számára beruházási támogatásként nyújtható állami támogatás maximális mértékét.

Magyarország régiói – Budapest kivételével – mind a leghátrányosabb helyzetű régiók közé tartoznak az EU -ban, ezért valamennyi régió esetében az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás lesz nyújtható az alábbi maximális támogatási intenzitások mellett:

  • Pest, Dél-Dunántúl, Észak Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld régióban és nagyvállalkozások esetében: 50%
  • Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban és nagyvállalkozások esetében: 30%.

Ezeken a területeken a maximális támogatási intenzitás 10 százalékkal növelhető középvállalkozások, és további 10 százalékkal kisvállalkozások beruházásai esetében.

Az elfogadott regionális támogatási térkép még nem tartalmazza az Igazságos Átmenet Alapból (Méltányos Átállást Támogató Alap/Just Transition Fund) támogatható területek ábrán látható bónuszát, amennyiben az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra javasolt térségek listáját jóváhagyja a Bizottság, a támogatási térkép módosításával további 10%-os bónusz válhat elérhetővé az érintett térségekben bármilyen állami forrásból nyújtott támogatásra.